NAP THE ZING|NẠP THẺ ZINGTiện ích, khuyến mãi ngay hôm nay!

Đăng nhập
Chưa có Zing ID? Đăng ký ngay
NAP THE ZING|NẠP THẺ ZING

NAP THE ZING|NẠP THẺ ZING

Zing Pay nap the zing vietltel Nạp ZingXu nap the zing vietltel Thẻ VIETTEL
nap the zing Thông báo: Nạp zing xu bằng thẻ điện thoại và có Cơ hội nhận IPhone 5 trong ngày

NAP THE ZING|NẠP THẺ ZING

Nạp vào tài khoản
tài khoản khác
Số Seri
Mật mã của thẻ
Mệnh giá thẻ ZingXu
20,000 VNĐ 300
60,000 VNĐ 1,200
120,000 VNĐ 2,400
Lưu ý
  • Khuyến mãi 150% với mệnh giá thẻ 120.000 VNĐ, 100% với thẻ 60.000 VNĐ và 50% với mệnh giá 20.000 VNĐ.
  • Chỉ truy cập trang nạp zing xu bằng thẻ điện thoại tại web NAPXUBANGTHEDIENTHOAI.COM

Có thể nạp zing xu bằng các loại thẻ dưới đây